فوتر

جذب مترجم


برای ارسال “درخواست همکاری مترجم” و همکاری با ما کلیک کنید.


استخدام و جذب مترجم عربی و انگلیسی :

از کلیه علاقمندان به ترجمه در زبان های عربی و انگلیسی دعوت به همکاری می شود. شیوه جذب بدین صورت است که پس از اعلام آمادگی مترجم، یک نمونه ترجمه از طریق یکی از روش های زیر ارسال شده و وی پس از ترجمه، بایستی که متن نمونه ترجمه را ارسال نماید. پس از بررسی و ارزیابی دقیق نمونه ترجمه توسط سرگروه زبان مورد نظر، از کسانی که در آزمون پذیرش شوند، دعوت به همکاری خواهد شد.


مراحل جذب مترجم:

1. اعلام آمادگی و ارسال رزومه متقاضی از طریق یکی از روش های زیر

الف- تکمیل فرم “درخواست همکاری مترجم” (الزامی-کلیک کنید)

ب- ارسال پیام به تلگرام (کلیک کنید)

ج- ارسال پیام به واتساپ (کلیک کنید)

د- ارسال پیام به ایمیل: Ghasedaktarjome@gmail.com

2. ارسال نمونه ترجمه به ایمیل متقاضی

3. ترجمه متن نمونه توسط متقاضی ظرف موعد مقرر و ارسال

4. بررسی ترجمه ها و دعوت به همکاری از پذیرفته شدگان

فوتر